GSM kode

KODE UPORABLJAJTE IZKLJUČNO NA LASTNO ODGOVORNOST. NEKATERE OD TEH KOD MORDA NE BODO DELOVALE NA VSEH OMREŽJIH/PAKETIH. PRED UPORABO PREVERITE, ČE VAŠ OPERATER NUDI TE STORITVE IN ČE DO NJIH LAHKO DOSTOPATE.

GSM kode

Splošne kode omrežja GSM

Serijska številka telefona - IMEI
Izpiši IMEI: *#06#


PRIKRITA ŠTEVILKA - SAMO ZA EN KLIC
#31#
 


Preusmeritev klica

Brezpogojno
Aktiviraj: * * 21 * ŠTEVILKA # [KLIČI]
Deaktiviraj: # # 21 # [KLIČI]
Preveri status: * # 21 # [KLIČI]


Z zakasnitvijo

Aktiviraj: * * 002 * ŠTEVILKA * * (5 do 30 Sekund) # [KLIČI]
Deaktiviraj: # # 002 # [KLIČI]
Preveri status: * # 002 # [KLIČI]

Pogojno
Aktiviraj: * * 004 * ŠTEVILKA * * (
5 do 30 Sekund) # [KLIČI]
Deaktiviraj: # # 004 # [KLIČI]
Preveri status: * # 004 # [KLIČI]

Če ne dvignemo
Aktiviraj: * * 61 * ŠTEVILKA * * (
5 do 30 Sekund) # [KLIČI]
Deaktiviraj: # # 61 # [KLIČI]
Preveri status: * # 61 # [KLIČI]

Če smo nedosegljivi
Aktiviraj: * * 62 * ŠTEVILKA # [KLIČI]
Deaktiviraj: # # 62 # [KLIČI]
Preveri status: * # 62 # [KLIČI]

Engaged
Aktiviraj: * * 67 * ŠTEVILKA # [KLIČI]
Deaktiviraj: # # 67 # [KLIČI]
Preveri status: * # 67 # [KLIČI]

Briši vse preusmeritve
# # 002 # [KLIČI]


Zapora klicev

Zapora vseh odhodnih klicev
Aktiviraj: * 33 * BARRING CODE# [KLIČI]
Deaktiviraj: # 33 * BARRING CODE # [KLIČI]
Preveri status: * # 33 # [KLIČI]


Zapora vseh mednarodnih odhodnih klicev

Aktiviraj: * 331 * BARRING CODE# [KLIČI]
Deaktiviraj: # 331 * BARRING CODE # [KLIČI]
Preveri status: * # 331 # [KLIČI]

Zapora vseh mednarodnih odhodnih klicev(razen v svojo drľavo)
Aktiviraj: * 332 * BARRING CODE# [KLIČI]
Deaktiviraj: # 332 * BARRING CODE # [KLIČI]
Preveri status: * # 332 # [KLIČI]

Zapora vseh dohodnih klicev
Aktiviraj: * 35 * BARRING CODE # [KLIČI]
Deaktiviraj: # 35 * BARRING CODE # [KLIČI]
Preveri status: * # 35 # [KLIČI]

Zapora vseh dohodnih klicev ko ste v tujem omrežju
Aktiviraj: * 351 * BARRING CODE # [KLIČI]
Deaktiviraj: # 351 * BARRING CODE # [KLIČI]
Preveri status: * # 351 # [KLIČI]

Zapora vseh klicev
Aktiviraj: * 330 * BARRING CODE # [KLIČI]
Deaktiviraj: # 330 * BARRING CODE # [KLIČI]
Preveri status: * # 330 # [KLIČI]

Zapora vseh odhodnih klicev
Aktiviraj: * 333 * BARRING CODE # [KLIČI]
Deaktiviraj: # 333 * BARRING CODE # [KLIČI]
Preveri status: * # 333 # [KLIČI]

Zapora vseh dohodnih klicev
Aktiviraj: * 353 * BARRING CODE # [KLIČI]
Deaktiviraj: # 353 * BARRING CODE # [KLIČI]
Preveri status: * # 353 # [KLIČI]

Prekliči vseh zapore
# 330 * BARRING CODE # [KLIČI]


Čakajoči klic / Zadrži klic

Aktiviraj: * 43 # [KLIČI]
Deaktiviraj: # 43 # [KLIČI]
Preveri status: * # 43 # [KLIČI]


Za končnanje klica ki je na čakanju: 0 [KLIČI]
Za končnanje trenutnega klica in sprejem klica, ki je na čakanju: 1 [KLIČI]

Za sprostitev določenega klica (ta klic je x) pritisni:
1x [KLIČI]
Za spremembo aktivnega klica v čakajoči klic, in sprejet klic, ki je zadržan
ali čaka: 2 [KLIČI]

Za aktiviranje določenega klica (ta klic je x) pri čemer damo vse ostale na čakanje: 2X [KLIČI]

Za dodajanje zadržane klica v pogovor: 3 [KLIČI]
Za dodajanje novega klica in dajanje trenutnega
na čakanje: ŠTEVILKA [KLIČI]

Za končanje vseh klicev (razen tistih, ki čakajo): [KONEC]


Identitega - Call Line Identity (CLI)

Odhodna - CLIR
Aktiviraj: * 31 # [KLIČI]
Deaktiviraj: # 31 # [KLIČI]
Preveri status: * # 31 # [KLIČI]


Dohodna - CLIP

Aktiviraj: * 30 # [KLIČI]
Deaktiviraj: # 30 # [KLIČI]
Preveri status: * # 30 # [KLIČI]


Preusmeritev - DATA

Ni odgovora
Aktiviraj: * * 61 * ŠTEVILKA * 25 # [KLIČI]
Deaktiviraj: # # 61 * 25 # [KLIČI]
Preveri status: * # 61 # * 25 # [KLIČI]


Časovna zakasnitev

Aktiviraj: * * 61 * ŠTEVILKA * 25 * (
5 do 30 sekund) # [KLIČI]
Deaktiviraj: # # 61 # * 25 # [KLIČI]
Preveri status: * # 61 # * 25 # [KLIČI]

Če smo nedosegljivi
Aktiviraj: * * 62 * ŠTEVILKA * 25 # [KLIČI]
Deaktiviraj: # # 62 # * 25 # [KLIČI]
Preveri status: * # 62 # * 25 # [KLIČI]

Pri zasedeni liniji
Aktiviraj: * * 67 * ŠTEVILKA * 25 # [KLIČI]
Deaktiviraj: # # 67 # * 25 # [KLIČI]
Preveri status: * # 67 # * 24 # [KLIČI]

Brezpogojno
Aktiviraj: * * 21 *ŠTEVILKA * 25 # [KLIČI]
Deaktiviraj: # # 21 # * 25 [KLIČI]
Preveri status: * # 21 # * 25 # [KLIČI]


Preusmeritev - FAX

Ni odgovora
Aktiviraj: * * 61 * ŠTEVILKA * 13 # [KLIČI]
Deaktiviraj: # # 61 * 13 # [KLIČI]
Preveri status: * # 61 # * 13 # [KLIČI]


Časovna zakasnitev
Aktiviraj: * * 61 * ©TEVILKA * 13 * (5 do 30 sekund) # [KLIČI]
Deaktiviraj: # # 61 # * 13 # [KLIČI]
Preveri status: * # 61 # * 13 # [KLIČI]

Če smo nedosegljivi
Aktiviraj: * * 62 * ©TEVILKA * 13 # [KLIČI]
Deaktiviraj: # # 62 # * 13 # [KLIČI]
Preveri status: * # 62 # * 13 # [KLIČI]

Pri zasedeni liniji
Aktiviraj: * * 67 * ŠTEVILKA * 13 # [KLIČI]
Deaktiviraj: # # 67 # * 13 # [KLIČI]
Preveri status: * # 67 # * 13 #[KLIČI]

Brezpogojno
Aktiviraj: * * 21 * ©TEVILKA * 13 #[KLIČI]
Deaktiviraj: # # 21 # * 13 # [KLIČI]
Preveri status: * # 21 # * 13 # [KLIČI]


Pošiljanje SMS sporočil s potrditvijo
*NM#text (Mobitel)
!text (Simobil)

Pošiljanje SMS sporočil z zamikom

*DEF[število ur]#